احمد سلیمانپور
سمت : دهیار
تاریخ تولد : 1364/06/01
فوق لیسانس حقوق خصوصی

شماره تماس:09394641381

 

 


 

یزدان سلیمانی پور لک
سمت : رییس شورا

تحصیلات:

 

 


 

گودرز جعفری  فر
سمت : نائب رییس

تحصیلات:

 

 

 


 

حمزه پور بهرام
سمت : منشی

تحصیلات:

 

 

 

Designed By 1370.ir