صبح امروز باحضور مهندس ذکائیان بخشدارکلاردشت انتخابات هیات مدیره تعاونی دهیاران  برگزار شد که
  رضا دلفان همتی
 احمد سلیمانپور  
هومن دلفان اذری
به ترتیب آرابعنوان اعضای هیات مدیره وعلی فقیه عبدللهی بازرس تعاونی دهیاران انتخاب شدند.

Designed By 1370.ir