به گزارش کلارنا پیرو انتشار تصاویری مربوط به کارگذاری لوله های پلیکا در مسیر احداث جوی آب در پیقلعه، دهیاری و شورای اسلامی این روستا توضیحاتی را ارائه داد:

"سلام. طبق توافق و صورتجلسه ی شورای اسلامی و دهیاری با مسولین شهرستان مقرر گردید که هیچگونه فاضلابی داخل جوی ها و رودخانه نشود.
بر همین اساس و به علت خاص بودن منطقه و آبخیز بودن آن و در جهت جلو گیری از پرشدن چاه های فاضلاب خانگی و ورود آن به خیابان ها؛ پیش بینی شده است تا در چندین نقطه از روستا چاه های سپتیک تعبیه و بنابراین فاضلاب های خانگی به چاه هایی متمرکز هدایت شود.
البته این چاه ها هنوز ایجاد نشده اند اما به این جهت که فعلا جدول کشی و آسفالت در دستور کار است و به خاطر پس از اتمام این پروژه ها، عملیات ها لوله کشی باعث تخریب آن ها نگردد، لوله ها در مسیر جدول کار گذاشته و به حالت انتظار است تا به وقت مقتضی از آن ها استفاده شود.
لذا ضمن تشکر از اهالی به خاطر توجه به اهمیت موضوع، خواهشمند است تا حصول نتیجه نهایی و قطعیت نیافتن اقدامات از قضاوت زود هنگام بپرهیزند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم در جهت رشد و شکوفایی روستا گام برداریم.

با تشکر شورای اسلامی و دهیاری روستای پی قلعه "

Designed By 1370.ir