فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان کلاردشت خبر داد :
 تجهیز شوراهای اسلامی ودهیاری های روستاهای کلمه، طویدره و پی قلعه به لوازم اطفای حریق                                      

هوشنگ کاکاسلطانی در گفتگو با کلارنا اظهار داشت :یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان کلاردشت در راستای قرارداد حفاظتی با شوراهای اسلامی روستاهای مذکور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۳۹۷ لوازم اطفای حریق خریداری و به شوراها و دهیاری  این روستاها تحویل داد.

ضمنا از همکاری واستقبال شوراهای این سه روستا درراستای همکاری بامنابع طبیعی در جهت حمایت از انفال ومنابع طبیعی کمال تشکر و قدردانی را داریم.   

 

Designed By 1370.ir